Contactinformatie

D.S.V.V. "Punch"

Bezoekadres:

Cultuurlab
Brabantse Turfmarkt 9
2611 CK Delft

Voor vragen en/of koffie altijd welkom.

Telefoonnummer: 06-24467580
Wedstrijdlocatie:

X TU Delft
Mekelweg 8-10
2628 CD Delft

Secretariaat

Postadres: Brabantse Turfmarkt 9
2611 CK Delft

E-mailadressen

Bestuur bestuur@punch.tudelft.nl
   
Voorzitter voorzitter@punch.tudelft.nl
Secretaris secretaris@punch.tudelft.nl
Penningmeester penningmeester@punch.tudelft.nl
Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris@punch.tudelft.nl
Pandcommissaris pandcommissaris@punch.tudelft.nl

Acquisitie

Acquisitiecommissie: acquisitie@punch.tudelft.nl

Kommissie van Beroep

Voor klachten, meningsverschillen en andere conflicten kun je natuurlijk bij het Bestuur terecht. In het geval dat het probleem hierbij niet wordt opgelost kun je altijd contact opnemen met de Kommissie van Beroep.

E-mailadres: kvb@punch.tudelft.nl

Adreswijzigingen

Voor het goed bijhouden van onze administratie en om te voorkomen dat er post naar het verkeerde adres worden gestuurd, is het nodig dat je adreswijzigingen zo snel mogelijk aan de secretaris doorgeeft. Voor het adres: zie hierboven.

Ook hier staan? Klik hier!