In Memoriam Bert Dijkhuis

In Memoriam Bert Dijkhuis

Tot ons groot verdriet moeten wij u mededelen dat Bert Dijkhuis, ons zeer gerespecteerde Erelid der D.S.V.V. "Punch", is overleden. Bert is op zondag 21 november op 87-jarige leeftijd komen te overlijden.

Bert is van grote betekenis geweest voor de vereniging. In 1954 was hij penningmeester van het eerste lustrumbestuur. Daarnaast liet hij iedereen inzien dat als je iets graag gerealiseerd ziet bij Punch, je hier zelf het initiatief voor kunt tonen. Zo richtte hij de Commissie van de Gele Handjes op, ter opheldering van het mysterie van de gele handjes tijdens de training.

De vereniging heeft een periode van vijf dagen rouw aangekondigd. Het gaat donderdag 2 december in en duurt tot en met dinsdag 7 december. We zullen deze dagen stilstaan bij de diensten die Bert Dijkhuis heeft ondernomen voor Punch.

We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

---

It gives us great sadness to have to inform you of the passing away of our greatly respected Honorary Member of the D.S.V.V. "Punch", Bert Dijkhuis. Bert Dijkhuis passed away on Sunday, November 21 at the age of 87 years old.

Bert has been of great importance to the association. In 1954 he was treasurer of the first lustrum board. In addition, he made everyone realize that if you would like to see something achieved at Punch, you can take the initiative yourself. He founded the Yellow Hand Committee to solve the mystery of the yellow hands during practice.

The association has announced a mourning period of five days, it will begin Thursday December 2 and last until Tuesday December 2. During these days we will remember the importance Bert Dijkhuis has been for Punch.

We wish the family and friends a lot of strength in coping with this loss.

Ook hier staan? Klik hier!