Trainers Beginnerscursus 2023 / Trainers' Beginners' Course 2023

Trainers Beginnerscursus 2023 / Trainers' Beginners' Course 2023

English below

Ieder seizoen kent Punch meerdere mensen die zich voor het eerst op het vak van training geven gaan richten. Om deze nieuwe trainers te helpen met het neerzetten van een zo goed mogelijke training heeft de Trainersbegeleidingswerkgroep de trainers Beginnerscursus georganiseerd. 

De cursus was opgedeeld in twee delen: een theoriedeel en een praktijkdeel. Tijdens het theorie deel zijn we samen door alle training maken en geven theorie heen gegaan en tijdens de praktijk hebben de trainers dit kunnen toepassen op "realistische" situaties

We willen alle beginnende trainers bedanken voor hun aanwezigheid en wensen hen vanzelfsprekend een fantastisch seizoen toe! We waren blij met jullie enthousiasme en wij vonden het erg geslaagd. Voor jullie (en de rest van de trainers), benader ons vooral mochten er nog vragen zijn!

— 

Every season, Punch has several people turning to the profession of training for the first time. To help these new trainers put down the best possible training, the Trainers' Guidance Working Group organised the Trainers' Beginners' Course. 

The course was divided into two parts: a theory part and a practical part. During the theory part, we went through all the training making and giving theory together and during the practice part, the trainers were able to apply this to "realistic" situations

We would like to thank all the novice trainers for attending and obviously wish them a fantastic season! We were delighted with your enthusiasm and we thought it was very successful. To you (and the rest of the trainers), please do approach us if you have any questions!
 

Ook hier staan? Klik hier!